Velkommen til Horneland bedehus sin nettstad

Søndagsskolen på Horneland bedehus

Vi har en sprell levande søndagsskule på Horneland bedehus.

Endeleg fredag, seminar og Storsamling!

No er de endeleg ENDELEG FREDAG igjen. Og denne fredagen er i tillegg starten på ei flott helg med mykje spanande program. Kveldens gjest er Vegard Soltveit, generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon. Det blir – som alltid – god mat, gode vener, god stemning og godt fellesskap! Ta med deg ein ven, kollega eller nabo til ein fin og velsigna start på ei fin og velsigna helg – med ein smak av Israel!

På laurdag er du velkommen til seminar med spanande tema og skikkeleg laurdagsgraut. Vegard Soltveit, generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon, er seminarhaldar. Tema er «Det store mysteriet» og «Jesustruande jøder i dag». I pausen er det graut.

22/10 kl. 20:00
Endeleg fredag med «Ein smak av Israel»
Inngang: 200,-
https://fb.me/e/3TpvHvBrq

23/10 kl. 11:00-14:00
Seminar med Vegard Soltveit.
Del 1: «Det store mysteriet»
Pause med laurdagsgraut
Del 2: «Jesustruande jødar i dag»
Gratis inngong. Kollekt til Israelsmisjonen.
https://fb.me/e/1zuzkUD7v

24/10 kl. 11:00
STORSAMLING for heile familien
Tale v/Vegard Soltveit, Den Norske Israelsmisjon.
Kollekt
https://fb.me/e/N63hkTJK

Kjør igjønå-basar 2021

Søndag 20. juni gjentek me i IMS «Kjør igjønå-basaren». I år som i fjor køyres det rundt til nokre lokale bedehus og har basar på parkeringsplassen. Gjennom dagen blir det strøyma frå «IMS bilen» og dagen avsluttes med eit større lotteri som vert strøyma på nett.

På Horneland bedehus er det basar klokka 17.00-17.30. Hovudtrekninga er klokka 19.30

Plakat som viser hvor og når det er basar. Se informasjon på indremisjonen.no.

Søndagens tale

Kjære alle saman!

Etter eit merkeleg og krevjande fjorår, hadde me vel alle håpa på ein betre start på det nye året, og ikkje minst at me etter kvart ville ha mulighet til å samlast på bedehuset som vanleg. Slik vart det ikkje enno.

Reglane tilseier at me berre kan samlast 10 personar og styret har difor bestemt å avlysa aktiviteten inntil vidare.

Februar er jo basartid, men basaren tek me igjen til våren. Dato er ikkje fastsett. Me er svært takksame om nokon vil støtta oss med gevinstar. (Kan leverast til ein av oss i styret).

Me vil fortsetja å følgja råd frå helsemyndighetene, og håpar me snart får starta opp att med møtene våre. Denne tida er krevjande for mange, og det er mange som treng at me hugsar dei i bøn. Stor takk til Bjørg Marit som organiserer bønemøtene for tida, og takk til alle som er med og ber.
Helsar dykk med Jes 41, 10:

«Frykt ikkje, for eg er med deg, ver ikkje redd, for eg eg din Gud!
Eg gjer deg sterk og hjelper deg og held deg oppe med mi rettferds høgre hand»

Helsing styret i Horneland Bedehus:
Steinar Røgenes, Nils Eivind Horneland, Jan Egil Angeltveit, Hermod Kirkeli og Gunn Kjersti Røgenes  

Åpne dørers årlige konferanse på Horneland

Åpne Dører har komande helg sin årlege konferanse «Forfulgt 2020». I år blir denne digital:

I den anledning inviterer me til Horneland bedehus fredag 4. desember kl. 19:30, der me vil streame det første møtet på storskjerm. Me gler oss stort til å høyre Tom Doyle!

Horneland indremisjon vil støtte forfulgte kristne og vil framover støtte eit prosjekt i regi av Åpne Dører: «Håp til Midtøsten». Målet med prosjektet er å gje dei kristne i Midtøsten (hovudsakleg Irak og Syria) håp for framtida ved å fokusere på å gje hjelpepakkar (eks mat og varme) til familiar, og hjelpe kyrkjer til å bli senter for håp og liknande arbeid.

Vår støtte kan hjelpe mange:
600 kr kan gi mat i ein månad til ein familie
750 kr kan gi medisinsk behandling til ein truande
910 kr er kostnaden for å gje ein kristen familie klede og teppe for å halde seg varme gjennom vinteren

Du kan gje di støtte på fredag, eller viss du ikkje har anledning til å komme, kan du gje ei gåve på Vipps #106409 – merk med «Åpne Dører».

Me kokar kaffi og byr på julesnacks.

Hjarteleg velkomen!

Møte 30. august

Gladmelding 🙂 Søndag 30. august kl. 11 vert det storsamling. Vi gler oss til å treffast att! Denne hausten skal vi saman med Tor Espen studere 1. Peters brev. Nedanfor finn de ein video som gir ein kjapp oversikt over kva brevet handlar om.

Dagens bibelord

Kva skjer?

Taler

Horneland bedehus på Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar