Kjør igjønå-basar 2021

Søndag 20. juni gjentek me i IMS «Kjør igjønå-basaren». I år som i fjor køyres det rundt til nokre lokale bedehus og har basar på parkeringsplassen. Gjennom dagen blir det strøyma frå «IMS bilen» og dagen avsluttes med eit større lotteri som vert strøyma på nett.

På Horneland bedehus er det basar klokka 17.00-17.30. Hovudtrekninga er klokka 19.30

Plakat som viser hvor og når det er basar. Se informasjon på indremisjonen.no.

Kjære alle saman!

Etter eit merkeleg og krevjande fjorår, hadde me vel alle håpa på ein betre start på det nye året, og ikkje minst at me etter kvart ville ha mulighet til å samlast på bedehuset som vanleg. Slik vart det ikkje enno.

Reglane tilseier at me berre kan samlast 10 personar og styret har difor bestemt å avlysa aktiviteten inntil vidare.

Februar er jo basartid, men basaren tek me igjen til våren. Dato er ikkje fastsett. Me er svært takksame om nokon vil støtta oss med gevinstar. (Kan leverast til ein av oss i styret).

Me vil fortsetja å følgja råd frå helsemyndighetene, og håpar me snart får starta opp att med møtene våre. Denne tida er krevjande for mange, og det er mange som treng at me hugsar dei i bøn. Stor takk til Bjørg Marit som organiserer bønemøtene for tida, og takk til alle som er med og ber.
Helsar dykk med Jes 41, 10:

«Frykt ikkje, for eg er med deg, ver ikkje redd, for eg eg din Gud!
Eg gjer deg sterk og hjelper deg og held deg oppe med mi rettferds høgre hand»

Helsing styret i Horneland Bedehus:
Steinar Røgenes, Nils Eivind Horneland, Jan Egil Angeltveit, Hermod Kirkeli og Gunn Kjersti Røgenes  

Åpne dørers årlige konferanse på Horneland

Åpne Dører har komande helg sin årlege konferanse «Forfulgt 2020». I år blir denne digital:

I den anledning inviterer me til Horneland bedehus fredag 4. desember kl. 19:30, der me vil streame det første møtet på storskjerm. Me gler oss stort til å høyre Tom Doyle!

Horneland indremisjon vil støtte forfulgte kristne og vil framover støtte eit prosjekt i regi av Åpne Dører: «Håp til Midtøsten». Målet med prosjektet er å gje dei kristne i Midtøsten (hovudsakleg Irak og Syria) håp for framtida ved å fokusere på å gje hjelpepakkar (eks mat og varme) til familiar, og hjelpe kyrkjer til å bli senter for håp og liknande arbeid.

Vår støtte kan hjelpe mange:
600 kr kan gi mat i ein månad til ein familie
750 kr kan gi medisinsk behandling til ein truande
910 kr er kostnaden for å gje ein kristen familie klede og teppe for å halde seg varme gjennom vinteren

Du kan gje di støtte på fredag, eller viss du ikkje har anledning til å komme, kan du gje ei gåve på Vipps #106409 – merk med «Åpne Dører».

Me kokar kaffi og byr på julesnacks.

Hjarteleg velkomen!

Nattverdsmøte skjærtorsdag

Tradisjonen tru vert det møte på Skjærtorsdag (via nett). Du kan være med på sendinga enten her på nettsida eller på vår Facebook-side. Viss du vil delta i nattverdsfeiringa må du ha klar brød og vin. Kapteinkjeks eller liknande er eit godt val som brød. Vin kan byttast ut med druejuice.

Møte på skjærtorsdag

Då Jesus innstifta nattverden sa Han: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Kvar gong de drikk av det, gjer det til minne om meg!» 
Pakt er ein «raud tråd» vi finn i heile bibelen. På torsdag vil vi få høyre litt om desse paktene Gud oppretta. Tor Espen underviser og Nils Eivind spelar for oss.

Tradisjonen tru vert det møte på Skjærtorsdag (via nett). Du kan være med på sendingen enten her på nettsida eller på vår Facebook-side. Viss du vil delta i nattverdsfeiringa må du ha klar brød og vin. Kapteinkjeks eller liknande er eit godt val som brød. Vin kan byttast ut med druejuice.