Kjære alle saman!

Etter eit merkeleg og krevjande fjorår, hadde me vel alle håpa på ein betre start på det nye året, og ikkje minst at me etter kvart ville ha mulighet til å samlast på bedehuset som vanleg. Slik vart det ikkje enno.

Reglane tilseier at me berre kan samlast 10 personar og styret har difor bestemt å avlysa aktiviteten inntil vidare.

Februar er jo basartid, men basaren tek me igjen til våren. Dato er ikkje fastsett. Me er svært takksame om nokon vil støtta oss med gevinstar. (Kan leverast til ein av oss i styret).

Me vil fortsetja å følgja råd frå helsemyndighetene, og håpar me snart får starta opp att med møtene våre. Denne tida er krevjande for mange, og det er mange som treng at me hugsar dei i bøn. Stor takk til Bjørg Marit som organiserer bønemøtene for tida, og takk til alle som er med og ber.
Helsar dykk med Jes 41, 10:

«Frykt ikkje, for eg er med deg, ver ikkje redd, for eg eg din Gud!
Eg gjer deg sterk og hjelper deg og held deg oppe med mi rettferds høgre hand»

Helsing styret i Horneland Bedehus:
Steinar Røgenes, Nils Eivind Horneland, Jan Egil Angeltveit, Hermod Kirkeli og Gunn Kjersti Røgenes