Kjør igjønå-basar 2021

Søndag 20. juni gjentek me i IMS «Kjør igjønå-basaren». I år som i fjor køyres det rundt til nokre lokale bedehus og har basar på parkeringsplassen. Gjennom dagen blir det strøyma frå «IMS bilen» og dagen avsluttes med eit større lotteri som vert strøyma på nett.

På Horneland bedehus er det basar klokka 17.00-17.30. Hovudtrekninga er klokka 19.30

Plakat som viser hvor og når det er basar. Se informasjon på indremisjonen.no.