Søndagsskule

Horneland Søndagsskule

Palmesøndagfrokost 2009 001Nesten kvar søndag kl. 11.00 frå august til mai samlast me til søndagsskule med bibelfortelling, song og musikk, leik/aktivitet, litt å bita i. Me har 3 grupper:

Gullivergjengen (til og med 1. klasse)
Tårnagentar (frå og med 2. klasse)
B-tween  (frå og med 5. klasse)

Leiarar er Miriam Kirkeli, Solveig Gjøvåg, Hege Myhre Hope, Solfrid Økland, Silvia Horneland, Camilla Kirkeli, Sverre Notland, Samuel Økland og Bjørg Marit Notland.

Medlemspengar er kr 50,- pr. år.