Søndagsskule

Horneland Søndagsskule

Palmesøndagfrokost 2009 001Nesten kvar søndag kl. 11.00 frå august til mai samlast me til søndagsskule med bibelfortelling, song og musikk, leik/aktivitet, litt å bita i. Me har 2 grupper:

Gullivergjengen og Tårnagentar  (til og med 5. klasse)
B-tween  (frå og med 5. klasse)

Leiarar er Miriam Kirkeli, Solveig Gjøvåg, Hege Myhre Hope, Solfrid Økland, Silvia Horneland, Camilla Kirkeli, Sverre Notland, Samuel Økland og Bjørg Marit Notland.

Program for hausten

September

02.09: Storsamling m/søndagsskule
09.09: Søndagsskule
16.09: Storsamling m/søndagsskule
23.09: Søndagsskule

Oktober

07.10: Haustferie
14.10: Storsamling m/søndagsskule
21.10: Utdeling av fireårsbok i Stord kirke
28.10: Storsamling m/søndagsskule

November

04.11: Utesøndagsskule
11.11: Familiesamling
18.11: Søndagsskule
25.11: Storsamling m/søndagsskule og misjonsbasar

Desember

02.12: Søndagsskule
09.12: Storsamling m/søndagsskule
27.12: Juetrefest

Oversikt SøndaggskulenH2018 (pdf)

Medlemspengar er kr 50,- pr. år.