Leir på Solgry

Årets Solgryleir blir i år helgen 24.  – 26. august. Meir info kjem snart!

Som vanlig blir det tid til mange aktiviteter, som bading, gokart, fotball, kanopadling og mye mer!

Påmelding sendes til tork73@gmail.com

Priser:

Over 18 år kr 1280,-
13 – 17 år kr 1000,-
3 – 12 år kr 760,-
Makspris per familie: kr 4600,-
Campingvogn m/strøm kr 250,-
(mulig å betale for enkle måltider)
Leie av esengetøy kr 100,-