Kategoriarkiv: Uncategorised

Leirprogram til Solgry

Helgen 25. – 27. august blir det leir på Solgry. Leiren er nå fulltegnet og vi ser fram til kjekke dager på Solgry med godt fellesskap. Programmet for leiren ser slik ut:

Fredag
18:00 Innkvartering
18:30 Kvelds
19:30 Samling

Laurdag
09:00 Frukost
10:00 Samling
13:00 Middag
16:00 Kaffe og kiosk
18:30 Kvelds
19:30 Samling
22:00 Ungdomssamling

Søndag
09:00 Frukost
10:00 Samling
13:00 Middag

Vi ser fram til en kjekk helg!

Fellesskapstur til Israel

Stord og Nysæter Sokneråd, saman med Leirvik, Horneland og Sagvåg bedehus inviterer til fellesskapstur til Israel.

Velkomen med på ti-dagars Fellesskapstur til landet  der det skjedde! Med Bibelen som reisehandbok skal vi saman oppleve at bibelforteljingane vert levande for oss. Vi skal vandre i Jesu fotspor, sjå heilage stadar og moderne storbyar, oppleve naturvandring og ørken, kunne bade både i oase og det salte hav, og ha fellesskap med kvarandre gjennom ei reise som er ei investering for livet. Vi byrjar ved Middelhavskysten, fortset til Galilea, vidare til Judea ørkenen og Dødehavet før vi avsluttar i Jerusalem. Den norsktalande guiden Eva (Chava) Haugen vert med oss på reisa.

Vi har begrensa antall plassar på turen. Turen vert fylt opp fortløpande. På grunn av strenge reglar frå flyselskapa, må vi ha inn påmeldingar så tidleg som muleg. Ved seine påmeldingar kan vi ikkje garantera plass på turen. Vi tek atterhald om programendringar og at det meldar seg nok deltakarar til å gjennomføra turen. Les meir om programmet og turen i brosjyra.

Brosjyre - Aase og Bjerkreim Israelstur 19.-28.10.17 mindre

Årsmøte 12. februar kl. 19:30

Det vert årsmøte søndag 12. februar kl. 19:30 på Horneland Bedehus.

Dokument:

Prosessen med forsamlingsutvalet starta med at ei initiativgruppe frå dei ulike bedehusmiljøa på Stord og Fitjar utfordra styra til å samla ressursane til ei stor ny forsamling på Stord. Dette har utgangspunkt i visjonar og draumar enkelte har fått dei siste åra. Årsmøte 2016 ved Sagvåg Indremisjon, Stord Indremisjon og Horneland Indremisjon vedtok å vurdera dette nærare.

Styra ved dei 3 bedehusa oppnemnte fylgjande personar frå kvart av bedehusa til representantar i Forsamlingsutvalet:

Sagvåg Bedehus
Kjetil Fylling (formann)
Dag Ove Fauskanger
Kjetil Harestad

Leirvik Bedehus
Reidar Brevik (formann)
Terje Bjørnevik
Svenn Liodden
Andreas Remen Evensen
Jakob Saghaug (ungdomsrep)

Horneland bedehus
Bernt Arild Gjøvåg (formann)
Torill Aarvik Myhre
Terje Vikestrand
Bjørg Marit Notland (Vara)

Rapporten er no klar, og vi skal diskutere forslaget fra Forsamlingsutvalet på årsmøte. Derfor er det viktig at alle les rapporten og set seg godt inn i saka.

Forslag til vedtak
Årsmøtet gjev styret mandat til å samarbeida med dei andre indremisjonsforeiningane om å gjennomføra scenario 1, tettare samarbeid, med utgangspunkt i forsamlingsutvalets anbefaling.

Last ned Rapport frå Forsamlingsutvalet her!

Velkomen til ei viktig samling!

___________________________________

Innkalling til årsmøte for Horneland Indremisjon 12.02.2017 kl. 19:30

Sakliste

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 2. Val av møteleiar.
 3. Val av skrivar.
 4. Val av 2 til å underteikne protokoll.
 5. Årsmelding for Horneland Indremisjon. (godkjenning)
 6. Rekneskap. (godkjenning)
 7. Orienteringssaker:
  1. Årsmelding for underlaga:
   • Søndagsskulen
   • Ungdomsklubben
   • UFJ – Ungdom For Jesus
   • BDG – Bibel-Drama-Gruppa
   • Endeleg Fredag
   • Tysdagsklubben
   • Bedehusforeininga
   • Eldretreff
   • Interkulturelt Kristent Fellesskap
  2. Konfirmasjonsopplegg i regi av IMS
  3. Hyrderåd på Horneland
 8. Horneland Bedehus i dag – og vegen vidare.
  • Rapporten får du her på nettsida, frå styret eller på årsmøtet.
 1. Forsamlingsutvalet sin rapport og forslag til vedtak.
 2. Val av styreleiar, styremedlem, varamedlem og revisorar.
 3. Val av valnemnd.
 4. Samtale om arbeidet.

 

Leir på Solgry 26. – 28. august

2013-08-17 17.51.20Også i år har vi gleden av å invitere til leir på Solgry. Her blir det et variert program med masse kjekke aktiviteter, fine møter, god mat og mange kjekke folk!

Vi får også i år med oss familie Vestøl!

Ønsker du å være med eller vi vite mer, kan du sende en melding til Tor Espen, 90817204.

 

Endeleg fredag 29. januar kl. 20:00

kari_fure2

Foredrag av Dagen-redaktør Kari Fure. Ho gav i haust ut boka «Flukten fra Syria og Irak». Forlaget skriv ved lansering:

«Rett foran øynene våre utspiller et av vår tids største dramaer seg. Flere millioner mennesker flykter fra sine hjemland i Midtøsten. Blant disse er det mange kristne. De drives vekk fra områdene der den kristne kirke først etablerte seg.»

Det vert god tid til samtale og sjølvsagt anledning til å stille spørsmål til Kari Fure. Me serverer òg tapas med baklava til dessert! 🙂 Velkommen til Endeleg fredag!

Dugnad på det nye kjøkenet

Endeleg er vi i gang med kjøkenoppgraderinga!!
Bli med på det kjekke arbeidet 🙂
Kjøkken Horneland Bedehus 2015
Dugnadsdatoar for riving:
1.10
2.10
3.10
10.10
17.10

KVA SKAL GJERAST:

På dugnad:
– Rive innredning, takplater og veggpanel
– Montere høgskap og overskap inne på vaskerommet
– Rive vegg til gammelt vaskerom
– Rive golv (bjelkelag skal brukes vidare)
– Maling av nye flater
– Montere innredning

Handverkarar skal:
– Sette opp tak, veggar og golv
– Legge golvbelegg
– Nytt elektrisk anlegg
– Nytt røropplegg