Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Hornelandsvegen 91DSCF0120

Styreleiar Dag Myhre, 91602316

Spørsmål om

  • Leige av huset rettar du til Hege Myhre Hope, 97548876
  • Bedehusforeningen: Wenche Grønås, 99471699
  • Alpha-kurs: Bjørg Marit Notland, 91795638
  • Tirsdagsklubben: Eldri Stautland Espeland, 41281140
  • Bønemøte: Aud Horneland, 900 14 264
  • Ungdomsklubb: Bjørg Marit Notland, 91795638
  • Søndagsskulen: Hege Myhre Hope, 97548876
  • Skyss til og frå møtene: Dag Myhre, 916 02 316‬

Kart:

     Vis større kart