Endeleg fredag

050Endeleg fredag er særleg retta mot dei som ikkje er vant til å gå på møter på bedehuset. Det betyr at form og innhald ikkje er som på tradisjonelle møter. Det blir lagt stor vekt på god mat og sosialt samvær. Forkynning vert gjennom song, musikk, korte appellar og samtale med kveldens gjest. Vi satsar og på ein og annan gong å engasjere ein profesjonell artist.

Det er mange foreldre og andre vaksne med borna på søndagsskule og familiesamlingar. Vi håpar Endeleg fredag mellom anna kan treffe nokon av desse.

  • Inviter ein venn, ein nabo eller ein familiemedlem (eller fleire) med på Endeleg fredag!

 

Oversikt over kven som har vore på Endeleg fredag sidan starten 17. apr 2009: