Søndagsskule

Horneland Søndagsskule

Anna kvar søndag kl. 11.00 frå august til mai samlast me til søndagsskule med bibelfortelling, song og musikk, leik/aktivitet, litt å bita i.

Medlemspengar er kr 50,- pr. år.