Søndagsskule

Horneland Søndagsskule

Anna kvar søndag kl. 11.00 frå august til mai samlast me til søndagsskule med bibelfortelling, song og musikk, leik/aktivitet, litt å bita i. På grunn av situasjonen med covid-19 har me søndagsskule dei søndagane det ikkje er storsamling.

Medlemspengar er kr 50,- pr. år.