Møter

Søndag er fast møtedag på Horneland bedehus. Møtetid er kl. 11.00 og 19.30 om lag annankvar søndag.

  • Storsamlingar for heile familien med søndagsskule
  • Tradisjonelle møter med forkynnarar frå Indremisjonssamskipnaden.
  • Misjonsmøter med forkynnarar frå misjonsorganisasjonar som Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Israelsmisjonen m.fl.
  • Undervisning med Tor Espen Kristensen

Ein gong i månaden har vi nattverd på møtet.

Treng du skyss til og frå møtene kan du ringe Dag Myhre: 916 02 316‬

Onsdag kl. 19.30 er det bønnemøte på Horneland bedehus. Kontaktperson er Aud Horneland.