Endeleg fredag, seminar og Storsamling!

No er de endeleg ENDELEG FREDAG igjen. Og denne fredagen er i tillegg starten på ei flott helg med mykje spanande program. Kveldens gjest er Vegard Soltveit, generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon. Det blir – som alltid – god mat, gode vener, god stemning og godt fellesskap! Ta med deg ein ven, kollega eller nabo til ein fin og velsigna start på ei fin og velsigna helg – med ein smak av Israel!

På laurdag er du velkommen til seminar med spanande tema og skikkeleg laurdagsgraut. Vegard Soltveit, generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon, er seminarhaldar. Tema er «Det store mysteriet» og «Jesustruande jøder i dag». I pausen er det graut.

22/10 kl. 20:00
Endeleg fredag med «Ein smak av Israel»
Inngang: 200,-
https://fb.me/e/3TpvHvBrq

23/10 kl. 11:00-14:00
Seminar med Vegard Soltveit.
Del 1: «Det store mysteriet»
Pause med laurdagsgraut
Del 2: «Jesustruande jødar i dag»
Gratis inngong. Kollekt til Israelsmisjonen.
https://fb.me/e/1zuzkUD7v

24/10 kl. 11:00
STORSAMLING for heile familien
Tale v/Vegard Soltveit, Den Norske Israelsmisjon.
Kollekt
https://fb.me/e/N63hkTJK

Møte på skjærtorsdag

Då Jesus innstifta nattverden sa Han: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Kvar gong de drikk av det, gjer det til minne om meg!» 
Pakt er ein «raud tråd» vi finn i heile bibelen. På torsdag vil vi få høyre litt om desse paktene Gud oppretta. Tor Espen underviser og Nils Eivind spelar for oss.

Tradisjonen tru vert det møte på Skjærtorsdag (via nett). Du kan være med på sendingen enten her på nettsida eller på vår Facebook-side. Viss du vil delta i nattverdsfeiringa må du ha klar brød og vin. Kapteinkjeks eller liknande er eit godt val som brød. Vin kan byttast ut med druejuice.