Haustmøte 2023

Hjarteleg velkommen til Haustmøte 2023! Haustmøte er ei innhaldsrik helg arrangert av ImF Stord, Horneland Bedehus og IMS. Dette året får vi besøk av Oddvar Søvik som vil ta oss med inn i tema bønn.

Program

Fredag:
20.00: Endeleg fredag med Oddvar Søvik.
Tema: «Torinokledet –der tru og vitskap møtes
Salatbuffet og focaccia
Song ved John-Inge Rolfsnes

Laurdag:
11.00: Bibeltime ved Oddvar Søvik
Tema: «Når du ber for andre –kva vil det seie?»
13.00: Bibeltime ved Oddvar Søvik
Tema: «Når du ber for andre –korleis og om kva?»
Graut mellom bibeltimane
Lovsong ved Svein Notland & team laurdag og søndag

Søndag:
11.00 Møte med Oddvar Søvik
Tema: «Bøn framfor alt»
Samling for barna

Arrangementet er åpent for alle.
Det tas opp kollekt/takkeoffer